Tổng hợp đơn hàng

Nam làm rượu mơ, rượu quýt
Nam làm rượu mơ, rượu quýt
Ngày thi: 17/08
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 6
Nữ làm bánh mỳ
Nữ làm bánh mỳ
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 150
ĐƠN HÀNG NỮ CHẾ BIẾN GÀ, CÁ
ĐƠN HÀNG NỮ CHẾ BIẾN GÀ, CÁ
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 15 nữ
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM ĐIỆN TỬ
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM ĐIỆN TỬ
Ngày thi: 02/08
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 18 nữ
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM XÚC XÍCH
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM XÚC XÍCH
Ngày thi: 09/08
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 12 nữ
Nam ô tô
Nam ô tô
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 27 nam
Nam xây trát
Nam xây trát
Ngày thi: 25/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 triệu
Số lượng: 9 nam
Nam sơn tường
Nam sơn tường
Ngày thi: 15/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 12 nam
Nam xây dựng tổng hợp
Nam xây dựng tổng hợp
Ngày thi: 05/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 9 nam
Nữ thực phẩm siêu thị
Nữ thực phẩm siêu thị
Ngày thi: 27/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 42 nữ
Nữ thực phẩm 1 năm
Nữ thực phẩm 1 năm
Ngày thi: 20/05
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 30 nữ
Nữ may mặc
Nữ may mặc
Ngày thi: 30/05
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 9 nữ
Nam lắp ráp điện tử
Nam lắp ráp điện tử
Ngày thi: 30/05
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 6 nam
Nam đầm nền
Nam đầm nền
Ngày thi: 21/05
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 6 nam
Nam làm linh kiện ô tô
Nam làm linh kiện ô tô
Ngày thi: 21/03
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 27 nam
Nữ thủy sản
Nữ thủy sản
Ngày thi: 21/03
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 48 nữ, 3 nam
Nữ thực phẩm
Nữ thực phẩm
Ngày thi: 16/03
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 36 nữ, 18 nam
NỮ LÀM BÁNH MỲ – LƯƠNG NHƯ KỸ SƯ
NỮ LÀM BÁNH MỲ – LƯƠNG NHƯ KỸ SƯ
Ngày thi: 22/01
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 120
Nữ thực phẩm
Nữ thực phẩm
Ngày thi: 22/09
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 60
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM BẢO DƯỠNG NHÀ GỖ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM BẢO DƯỠNG NHÀ GỖ
Ngày thi: 28/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 18 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ IT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ IT
Ngày thi: 28/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 50 triệu
Số lượng: 1 Nam/Nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN CƠM HỘP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN CƠM HỘP
Ngày thi: 26/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 39 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày thi: 01/08
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 3 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ LÂM NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ LÂM NGHIỆP
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 41 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỆN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỆN
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 10 Nam/Nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 45 triệu
Số lượng: 60 Nam/nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày thi: 22/08
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 18 nữ + 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM SẢN XUẤT BAO BÌ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM SẢN XUẤT BAO BÌ
Ngày thi: 20/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 30 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ  BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 12 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 20 nam + 20 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ  KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CƠ KHÍ
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ THỰC PHẨM
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày thi: 24/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỀU DƯỠNG
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – KỸ SƯ ĐIỀU DƯỠNG
Ngày thi: 26/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM DỆT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM DỆT
Ngày thi: 21/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN XÌ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN XÌ
Ngày thi: 21/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ
Ngày thi: 15/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 10 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM THỰC PHẨM
Ngày thi: 23/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 12 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 23/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 12 nam