Đơn TTS cho nữ

Nữ làm bánh mỳ
Nữ làm bánh mỳ
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 150
ĐƠN HÀNG NỮ CHẾ BIẾN GÀ, CÁ
ĐƠN HÀNG NỮ CHẾ BIẾN GÀ, CÁ
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 15 nữ
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM ĐIỆN TỬ
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM ĐIỆN TỬ
Ngày thi: 02/08
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 18 nữ
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM XÚC XÍCH
ĐƠN HÀNG NỮ LÀM XÚC XÍCH
Ngày thi: 09/08
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 12 nữ
Nữ thực phẩm siêu thị
Nữ thực phẩm siêu thị
Ngày thi: 27/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 42 nữ
Nữ thực phẩm 1 năm
Nữ thực phẩm 1 năm
Ngày thi: 20/05
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 30 nữ
Nữ may mặc
Nữ may mặc
Ngày thi: 30/05
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 9 nữ
Nữ thủy sản
Nữ thủy sản
Ngày thi: 21/03
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 48 nữ, 3 nam
Nữ thực phẩm
Nữ thực phẩm
Ngày thi: 16/03
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 36 nữ, 18 nam
NỮ LÀM BÁNH MỲ – LƯƠNG NHƯ KỸ SƯ
NỮ LÀM BÁNH MỲ – LƯƠNG NHƯ KỸ SƯ
Ngày thi: 22/01
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 120
Nữ thực phẩm
Nữ thực phẩm
Ngày thi: 22/09
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 60
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN CƠM HỘP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN CƠM HỘP
Ngày thi: 26/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 39 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày thi: 22/08
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 18 nữ + 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 20 nam + 20 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 19/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM CHĂN NUÔI
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM CHĂN NUÔI
Ngày thi: 25/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 18 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (ĐH 1 NĂM)
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (ĐH 1 NĂM)
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 25 triệu
Số lượng: 21 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM BẢO TRÌ TÒA NHÀ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM BẢO TRÌ TÒA NHÀ
Ngày thi: 02/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 27 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 3 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 05/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 20 nữ + 5 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
Ngày thi: 22/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 3 nam + 3 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LẮP RÁP CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LẮP RÁP CƠ KHÍ
Ngày thi: 04/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 15 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
Ngày thi: 27/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 4 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
Ngày thi: 15/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 6 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 15/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 3 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 16/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 6 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM THỰC PHẨM
Ngày thi: 27/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 Triệu
Số lượng: 6 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM THỰC PHẨM
Ngày thi: 14/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 36 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỘNG LỰC Ô TÔ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỘNG LỰC Ô TÔ
Ngày thi: 20/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 50 nam + 10 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày thi: 28/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 27 Triệu
Số lượng: 2 nam + 8 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 11/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 60 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – PHÂN LOẠI, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – PHÂN LOẠI, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Ngày thi: 08/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 20 ( Nam+Nữ )
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM GIẶT LÀ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM GIẶT LÀ
Ngày thi: 07/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 18 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
Ngày thi: 03/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 9 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 16/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 6 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ  LÀM MAY
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM MAY
Ngày thi: 12/07
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 6 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP
Ngày thi: 30/05
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 6 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN-NỮ LÀM THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN-NỮ LÀM THỰC PHẨM
Ngày thi: 15/06
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 12 nữ
1
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM PHÂN LOẠI TRỨNG GÀ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NỮ LÀM PHÂN LOẠI TRỨNG GÀ
Ngày thi: 29/05
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 26 triệu
Số lượng: 2 nữ