Đơn TTS cho nam

Nam làm rượu mơ, rượu quýt
Nam làm rượu mơ, rượu quýt
Ngày thi: 17/08
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 6
Nam ô tô
Nam ô tô
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 27 nam
Nam xây trát
Nam xây trát
Ngày thi: 25/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 triệu
Số lượng: 9 nam
Nam sơn tường
Nam sơn tường
Ngày thi: 15/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 12 nam
Nam xây dựng tổng hợp
Nam xây dựng tổng hợp
Ngày thi: 05/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 9 nam
Nam lắp ráp điện tử
Nam lắp ráp điện tử
Ngày thi: 30/05
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 6 nam
Nam đầm nền
Nam đầm nền
Ngày thi: 21/05
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 6 nam
Nam làm linh kiện ô tô
Nam làm linh kiện ô tô
Ngày thi: 21/03
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 27 nam
Nữ thủy sản
Nữ thủy sản
Ngày thi: 21/03
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 48 nữ, 3 nam
Nữ thực phẩm
Nữ thực phẩm
Ngày thi: 16/03
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 36 nữ, 18 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM BẢO DƯỠNG NHÀ GỖ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM BẢO DƯỠNG NHÀ GỖ
Ngày thi: 28/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 18 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày thi: 22/08
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 18 nữ + 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM SẢN XUẤT BAO BÌ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM SẢN XUẤT BAO BÌ
Ngày thi: 20/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 30 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ  BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 22/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 12 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 20 nam + 20 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM DỆT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM DỆT
Ngày thi: 21/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN XÌ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN XÌ
Ngày thi: 21/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ
Ngày thi: 15/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 10 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM THỰC PHẨM
Ngày thi: 23/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 12 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 23/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 12 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIÀN GIÁO
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIÀN GIÁO
Ngày thi: 27/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM VẮT SỮA BÒ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM VẮT SỮA BÒ
Ngày thi: 09/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN
Ngày thi: 24/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 20 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG KIM LOẠI
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG KIM LOẠI
Ngày thi: 28/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 4 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM HÀN
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM  NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 21 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ TẠO KHUÔN (ĐƠN HÀNG 1 NĂM)
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ TẠO KHUÔN (ĐƠN HÀNG 1 NĂM)
Ngày thi: 02/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 3 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG GỖ ÉP (ĐH 1 NĂM)
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG GỖ ÉP (ĐH 1 NĂM)
Ngày thi: 05/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG 1 NĂM CHO NAM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG 1 NĂM CHO NAM
Ngày thi: 11/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 8 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM SƠN GỖ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM SƠN GỖ
Ngày thi: 08/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN- NAM LÀM SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN- NAM LÀM SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ
Ngày thi: 08/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 3 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 04/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 9 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM THI CÔNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM THI CÔNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Ngày thi: 08/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ
Ngày thi: 03/07
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM DÁN GIẤY
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM DÁN GIẤY
Ngày thi: 30/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 6 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày thi: 05/07
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu
Số lượng: 20 nữ + 5 nam
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
Ngày thi: 22/06
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 28 triệu
Số lượng: 3 nam + 3 nữ
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG DÂY ĐIỆN
VIỆC LÀM NHẬT BẢN – NAM LÀM GIA CÔNG DÂY ĐIỆN
Ngày thi: 21/06
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 9 nam